SØENS REGLER


 • Ørreden skal aflives straks efter fangst og skal hjemtages.
 • Fisk der svømmer i vandkanten må ikke tages med net. De skal selv bide på krogen.
 • Det er ikke tilladt på begynde dit fiskeri før du har købt et fiskekort.
 • Du må max. har 1 gæst (der ikke fiske) pr. købt fiskekort. Det vil sige hver anden person i en gruppe skal købe et fiskekort til at opholde sig på området og bruge vores faciliteter. 
 • Der må fiskes med en fiskestang pr. fiskekort. Der må fiskes med en krog pr. stang. (ikke flere kroge op af linned.)
 • Det er kun ørred arter der må tages med hjem, alle andre arter i søen skal genudsættes. (geder, carper, muslinger, Stør o.l.)
 • Fisk må ikke renses ved søen.
 • Ryd altid op efter jer selv og benyt de opstillede skraldespande.
 • Hunde skal være i snor.
 • Musik og støjende adfærd er ikke tilladt
 • Der må grilles på området ved søens bål steder.
  Jollen må ikke benyttes ved søen.