LÆS VORES REGLER HER:


REGLER

Reglement Generelt

 • Der må kun fiskes med 1 stang og 1 krog pr. indløst fiskekort medmindre andet er meldt ud.
 • Der må ikke fanges flere fisk, end det antal der er anført på dit fiskekort.
 • Genudsætning af ØRREDER er ikke tilladt. (Dog skal fejl kroget fisk genudsættes i vandet)
 • Fisken skal selv bide og ikke fanges i ryggen, eller andre steder på kroppen.
 • Fiskeri med levende agnfisk er forbudt.
 • Rensning af fisk på området er forbudt, idet vi ikke har godkendte faciliteter.
 • Hærværk på områdets genstande og på naturen er naturligvis strengt forbudt.
 • Al færdsel og ophold i området er på eget ansvar.
 • Benyt affaldsbeholderne til alle former for affald. Henkastning af affald i området vil blive påtalt og kan medfører bortvisning.
 • Fisk skal smides direkte i den store, grønne container, der er placeret på søens østside, og ikke i affaldsspandene ved fiskepladserne.
 • Bål kun på bål steder.
 • Vis hensyn over for de andre gæster omkring søen i forhold til larm m.v.
 • Cirkel Kroge er forbudt

Særlige regler omkring Størfiskeri


 • ALLE fisk SKAL GENUDSÆTTES NÆNSOMT
 • Brug en god stærk line, der kan holde til fiskeriet
 • Du skal medbringe og benytte afkrogningsmåtte
 • Intet fiskeri efter stør med UL-grej, brug gerne karpestænger eller anden kraftig stang
 • Skaller må kun bruges, hvis de er fanget her
 • Du skal have forfangsline i nylon
 • Der må kun bruges enkeltkroge og modhager skal fjernes eller trykkes.(1 krog pr. stang!!!)
 • Brug stort fangstnet eller land fisken ved at løfte i haleroden
 • Alle billeder tages forsvarligt og fisken skal udsættes lige efter endt foto.
 • FISKEN SKAL VEJES I SLYNGE! og ikke løfte fisken i gællerne.
 • Al hensyn og respekt i forhold til at placere sit agn i vandet bør være tilstede.
 • Stør fisker må fiske med 2 fiskestænger
 • Cirkel kroge er forbudt